Zorg voor 22 zwaargehandicapte honden

Li Kyriakou en haar vriend Noud in Devantave, België hebben al vele jaren meer dan 20 honden met een gruwelijk verleden. Momenteel zorgt ze voor tweeëntwintig zwaar gehandicapte honden. Denk dan aan afgehakte achterpoten, één hond zonder voorpoten, één hondje met twee poten aan één kant en een stompje. De lijst hopeloze en zwaar mishandelde honden stopt niet in het leven van Li en dat is dan ook waar zij zich dag en nacht voor inzet.

Vrijwel al deze honden hebben een rolstoeltje en genieten elke dag dat het kan van een lange wandeling in de bossen. Dan is er nog Leah. Een hond uit Oekraïne waar alle vier de pootjes van zijn afgehakt. Dat is al gebeurd ver voor de oorlog. Inmiddels loopt het dier dagelijks haar rondjes met 4 speciale protheses.

Verder zijn er van die tweeëntwintig honden negen incontinent wat een vermogen aan luiers kost. Li maakt werkdagen van zeventien uur en langer. Vrijwel alle andere dieren zijn gewoon oud en hebben ouderdomskwalen waarvoor apart dieetvoer en extra medicamenten nodig zijn. Sinds de oorlog in de Oekraïne heeft Li, ondanks gebrek aan ruimte en geld, toch weer vijf oorlogsslachtoffers naar België laten komen. Helaas blijkt dat de stumperds niet alleen gehandicapt of blind zijn. Eén dier, Dewi,  blijkt hartworm te hebben. Een langdurige behandeling kan zijn leven redden. Eén teefje heeft mama-tumoren en moet geopereerd. Twee maal zelfs. Eerst de linkerkant van haar buik en dan een paar maanden later de rechterkant.

Dan is er pas een jonge reu bij met drie-en-een-halve poot, Nathan. Ook hij heeft inmiddels een prothese gekregen. Nu is echter duidelijk geworden dat het dier ook nog een zogenaamde ‘stickertumor’ (overdraagbare tumor) blijkt te hebben. Gelukkig nog in het begin van de ziekte want als je wacht ontstaan er verschrikkelijk pijnlijke en naar uitziende wonden. Er wordt aangeraden om Nathan 4 of misschien 6 keer met chemo te behandelen. Daarbij zijn er nogal wat rolstoeltjes die totaal versleten zijn en met tyraps aan elkaar hangen. Li is het bewijs dat rescuers niet alleen in verre landen zitten maar ook dichtbij.

Het doelbedrag is bedoeld om Li wat ruimte te geven om haar dieren de juiste zorg te geven.

€ 295,00 / € 2.200,00
Ander bedrag:
Totaal: € -
De door jou verzonden gegevens behandelen we met uiterste zorg. Alle gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden.
© 2023 Stichting Zilver
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram