Home » Over ons

Over ons

ALGEMEEN

Als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) zullen wij transparant zijn in onze werkwijze en financiën. Tevens zullen wij conform de richtlijnen van de AVG de gegevens van donateurs, adoptanten en overige privé personen geheim houden.

GEGEVENS

Naam: Stichting-Zilver

KvK: 75004445

RSIN: 860105118

UBN: 6546908

Postadres: Stichting Zilver, Doedesstraat 53, 3022VC Rotterdam (alleen op afspraak)

E-mail: info@stichting-zilver.eu

Bank: NL32 ABNA 0857 4555 40, tnv Stichting-Zilver

BESTUUR

Voorzitter: Christine Burgemeester

Penningmeester: Danielle Ter Schuur - van Amelsfort

Secretaris: Alex Romijn

DOELSTELLING

Het doel van Stichting-Zilver:

• Het herplaatsen van katten en honden, voornamelijk uit Spanje, Bulgarije en Roemenië, maar soms ook andere landen waaronder Nederland, bij particulieren in Nederland en België.

• Het opvangen en begeleiden van langdurig zieke dieren.

• Tijdelijke opvangen en verzorgen van katten en honden.

• Het verzorgen van intakes en begeleiden van de adoptanten na adoptie.

• Het ondersteunen van het asiel door middel van het geven van geld, doneren van voer, medicatie en andere voor het asiel waardevolle goederen.

• Het transporteren van voer en medicatie vanuit Nederland naar diverse buitenlandse asielen.

• Het geven van goederen naar Nederlandse dierenorganisaties. Het gaat hierbij meestal om goederen die duur zijn (bijvoorbeeld door gewicht) om te transporteren naar het buitenland, of waarbij de kostprijs van het verzenden niet opweegt tegen de baat die het buitenlandse asiel daarbij heeft.

• Het inzamelen van geld en goederen om bovenstaande doelen te bereiken.

BELEIDSPLAN

Uiteraard zou het mooi zijn als de asielen niet meer zo overvol zitten. Om die reden zullen wij zoveel mogelijk helpen bij de bemiddeling van dieren naar een nieuw huisje. Echter, het hoofddoel is evident. Het leeg krijgen van het asiel, het stoppen van de enorme stroom katten en honden die hun weg op welke (vaak gruwelijke) wijze dan ook naar het asiel vinden. Om die reden zullen wij het asiel altijd steunen bij bijvoorbeeld sterilisatie en voorlichtingscampagnes. Voor nu is ons primaire doel het opzetten van een goede en gestructureerde herplaatsingstechniek. De komende jaren zullen wij ons meer en meer gaan richten op het structureel ondersteunen van het asiel, waarbij wij een preventief beleid zullen aanmoedigen. Al onze dieren zullen gesteriliseerd geplaatst worden. Een enkele uitzondering zal met stringente afspraken worden herplaatst, waarbij afspraken met de adoptant worden gemaakt over verzekeren, sterilisatie en castratie, en waarbij wij een borg zullen vragen die retour gestort wordt zodra is aangetoond dat het dier geen nazaten heeft en binnen afzienbare tijd na adoptie is gesteriliseerd of gecastreerd.

Om ziektes op langere termijn te voorkomen zijn een aantal zaken in de basis nodig. Het drastisch verlagen van het aantal dieren in het asiel (waarbij wij bij proberen te dragen bij de herplaatsing), goede voeding om de weerstand van de dieren zo spoedig mogelijk na binnenkomst in het asiel te verhogen, verstrekken van de juiste medicatie en medische zorg en het plaatsen van de dieren onder goede omstandigheden in huizen waar voldoende tijd en financiële middelen zijn om de dieren een goed leven te bieden. Daarbij adviseren wij onze adoptanten de dieren te verzekeren, of een goede spaarpot te hebben, alvorens (welk dier dan ook) een dier te adopteren. Stichting-Zilver kiest ervoor de katten te plaatsen in huizen waar zij binnen leven. Dit is in overeenstemming met het asiel (Asoka), met als hoofdreden het aanrijden, mishandelen, stelen, gewond raken buiten zicht, weglopen bij onverwachte prikkels en de druk van de katten op de woonomgeving. Bij honden wordt juist gekozen voor een goede match tussen hond en gezin, waarbij gelet wordt op voldoende beweging (niet in een tuintje, maar wandelingen passend bij het dier), de bereidheid een cursus te volgen en ook raden wij bij honden een verzekering aan, tenzij de adoptant over ruim voldoende middelen beschik.

Stichting-Zilver zal te allen tijde haar uiterste best doen het dier zo goed en gezond mogelijk bij de adoptant te plaatsen, waarbij de adoptant er rekening mee zal moeten houden dat het dier uit een asiel komt. Dat wil zeggen, vaak is het dier voor aankomst in het asiel slecht behandeld. In het asiel zullen ze hun uiterste best doen, maar met de grote hoeveelheid dieren is niet uit te sluiten dat een dier iets mankeert in gedrag of gezondheid. Als stichting zullen wij de adoptant zo goed mogelijk begeleiden in het maken van de best passende keuzes, maar adoptant draagt hierbij ook eigen verantwoordelijkheid. In de toekomst zal de stichting werken aan een verzekeringsplan en naast de nazorg die geboden wordt, zullen adoptanten ook geïnformeerd gaan worden via een nieuwsbrief (ontvangst en aanmelden hiervoor zal een vrije keuze zijn).

Voor de opvang van langdurig zieke dieren zal Stichting-Zilver fondsen aanvragen en particulieren verzoeken op eenmalige of structurele wijze te doneren. Daarbij zullen diverse mogelijkheden worden aangeboden, waaronder het automatisch incasseren, het verzorgen van een donateursprogramma en het verstrekken van informatie inzake legaten.

Op de lange termijn is het de intentie van Stichting-Zilver om het asiel te voorzien van een structurele ondersteuning in de aanschaf van voer en medicatie. Om dat doel te bereiken zal de stichting haar best doen fondsen aan te spreken en particuliere donaties in diverse vormen in te zamelen.

BELONINGSBELEID

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting-Zilver doen hun werk op vrijwillige basis. Zij krijgen hiervoor dan ook geen geldelijke of materiele beloning. Alleen onkosten die ten behoeve van Stichting-Zilver worden gemaakt worden vergoed.

© 2023 Stichting Zilver
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram